Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Kidz-Serviez te Schijndel

Artikel 1.Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en offertes voor en van Kidz-Serviez

tenzij afwijkend en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2. Overeenkomsten
Alle aanvragen zijn vrijblijvend totdat de order tot stand is gekomen.
Bestellingen die telefonisch, schriftelijk of via e-mail zijn geplaatst zijn bindend.
Na het ontvangen van de bevestiging heeft U 24-uur om zonder opgaaf van redenen van
de order af te zien.

Artikel 3. Prijzen
Alle door Kidz-Serviez opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en slechts
geldig voor zover de materialen bij het tot stand komen van de order uit voorraad leverbaar zijn.
Indien achteraf de prijzen verhoogd worden door Kidz Serviez heeft de koper het recht
om binnen acht werkdagen na ontvangst van bericht omtrent de prijsverhoging schriftelijk
van de koop af te zien; bij gebreke van dergelijke annulering blijft de order
tot stand en gelden de verhoogde prijzen.

Artikel 4. Levertijd
De door Kidz-Serviez gestelde levertijd is afhankelijk van de hoeveelheid lopende bestellingen en dus IN OVERLEG.
Overschrijding van die tijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en/of op ontbinding
van de order en/of weigering van de in de overeenkomst begrepen zaken.
De levertijd wordt in elk geval vermeldt en overlegd bij het plaatsen van de order.

Artikel 5. Betalingen
Elke order dient men vooraf te betalen via bank of contant

tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Verzendingen
Eventuele verzending is volgens de tarieven van TNT binnen Nederland. 
Kidz-Serviez is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens
verzending door TNT post.
Je kunt dit risico verzekeren tegen meerpijs!
Wij zullen ons porselein uiteraard altijd goed verpakken.

Artikel 7. Retourzendingen
Retourzendingen dienen van te voren schriftelijk aan Kidz-Serviez kenbaar te worden gemaakt.

Dit kan via e-mail of post. Je dient in je schriftelijke annulering in ieder geval
je volledige naam en factuurnummer te vermelden.Het artikel kan alleen
geretourneerd worden indien de vooraf gemaakte afspraken niet nagekomen zijn of het artikel beschadigd aangekomen is. Beschadigingen,verkeerde zendingen, e.d. dienen binnen acht
dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van Kidz-Serviez te zijn gebracht.
De koper die het pakket niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk
op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
Het artikel kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele,
ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. Je draagt hierbij
zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar je toe).

Artikel 8. Kwaliteit
Alle producten worden met de grootste zorg maar handmatig vervaardigd, hierdoor kunnen er afwijkingen in afbeeldingen en kleur optreden ten opzichte van de gewenste afbeelding en/of het geboortekaartje. Wij zullen ons uiterste best doen om alles zo precies mogelijk voor u (na) te maken, maar het is en blijft handwerk. De kleuren op het porselein kunnen in werkelijkheid iets afwijken van de afbeeldingen of het kaartje. Kleuren op papier zijn altijd anders dan de kleuren op porselein.

Behandeld onze produkten met zorg, ze zijn vaatwasbestendig maar door intensief gebruik slijt het schilderwerk. Ben voorzichtig met gebruik van het mes op snijvlakken. Dit kan krassen veroorzaken. Wij adviseren ook om onze produkten nooit met schuurmiddel/schuursponsje e.d. te reinigen hierdoor beschadigd de afbeelding/schilderwerk.

Kidz-Serviez kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor slijtage of beschadigingen tijdens of na gebruik en zal geen vergoeding betalen of nieuw servies beschikbaar stellen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden blijven de geleverde goederen
te allen tijden het eigendom van Kidz-Serviez.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Kidz-Serviez is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen

ontstaan door gebruik van geleverde goederen.

Artikel 11. Geschillen
Voor alle mogelijke geschillen tussen Kidz-Serviez is het Nederlands recht van toepassing.